Wyślij zgłoszenie
- W SPRAWIE SKANU 3D -
×
Wyślij zgłoszenie
- W SPRAWIE DRUKU 3D -
WYBIERZ PLIK STL
Nie wybrano pliku.
×
Wyślij zgłoszenie
- W SPRAWIE CNC -
WYBIERZ PLIK .DXF
Nie wybrano pliku.
×
Podstawowe funkcjonalności iSVote

iS Vote

System do zarządzania obradami

Dla Biura Rady

 • intuicyjny kreator obrad,
 • automatyczne generowanie imiennych zaproszeń,
 • automatyczne tworzenie dokumentacji po obradach,
 • rozdysponowanie materiałów,
 • repozytorium
  (materiałów, protokołów, uchwał, obrad),
 • powiadamianie (SMS, e-mail)

Dla Radnych

 • moduł przewodniczącego do prowadzenia porządku obrad,
 • moduł głosowania,
 • interpelacje,
 • moduł dyskusji,
 • dostęp do repozytorium
  (archiwalne obrady, uchwały, materiały)

Dla Obywateli

 • konsultacje społeczne
  (np. budżet obywatelski),
 • możliwość rozbudowy o Streaming Video z sesji dla mieszkańców

Biuro Rady

Moduł pozwala na wysłanie zaproszeń , planu obrad oraz udostępnianie radnym dokumentacji, która omawiana będzie podczas najbliższego posiedzenia Rady. Osoba obsługująca Biuro Rady ma możliwość tworzenia grup odbiorców i decydowaniu o tym jakie informacje trafiają do poszczególnych osób. Po udostępnieniu informacji pojawiają się one bezpośrednio na urządzeniach członków Rady.

Przewodniczący

Rozszerzenie modułu Radnego, dedykowane dla Przewodniczącego Rady, pozwalający na organizację przebiegu całego posiedzenia. Wszystkie działania wyświetlane są na ekranie projektora, dzięki czemu są widoczne dla pozostałych uczestników. Przewodniczący zarządza porządkiem obrad, czuwa nad przebiegiem dyskusji, oraz głosowania.

Radni

Każdy Radny ma dostęp do nowych i archiwalnych dokumentów udostępnianych przez Biuro Rady. Dzięki połączeniu on-line, informację trafiają do Radnego w czasie rzeczywistym. Każdy Radny ma również możliwość zgłoszenia do Biura Rady swoich uwag na temat ich przebiegu, omawianych spraw, a także wysłać dodatkowe dokumenty, które mogłyby być poruszone podczas obrad. W trakcie Radny ma możliwość głosowania, oraz poproszenia Przewodniczącego o zabranie głosu w omawianej sprawie.


Mateusz Farbaniec
e-mail:
tel: +48 519 706 122

lub zostaw swoje dane - skontaktujemy się,
by omówić szczegóły oferty.


Kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o infosoftware.pl, naszych produktach i usługach lub chcesz przekazać nam swoje uwagi lub propozycję współpracy, jesteśmy do Twojej dyspozycji.