SYSTEM ZARZĄDZANIA KOLEJKĄ

Najważniejsze funkcjonalności

 • System umożliwia klientowi w prosty sposób wybrać temat sprawy do załatwienia i zarejestrowanie terminu wizyty w urzędzie,
 • Oprogramowanie umożliwia rozróżnienie rodzajów spraw wraz z możliwością rozróżnienia czasu ich obsługi,
 • Internetowa rejestracja wizyty przez klienta odbywa się z wykorzystaniem kalendarza - wybór dostępnej daty i dostępnej godziny,
 • Oprogramowanie automatycznie generuje i wysyła potwierdzenia rezerwacji wizyty klienta na telefon komórkowy (SMS) oraz adres e-mail,
 • Możliwość przekazywania klienta ze stanowiska do stanowiska bez konieczności wybierania nowego numeru sprawy,
 • System "uczy się" ile trwa dana sprawa i dostosowuje czas wizyty następnej,
 • System automatycznie przekierowuje klienta do stanowiska z najmniejszą liczbą oczekujących.
SYSTEM ZARZĄDZANIA KOLEJKĄ

Każdemu klientowi zapewniamy

 • Wdrożenie Systemu iS Queue w miejscu wskazanym przez klienta,
 • Wsparcie systemu iSQueue, obejmujące świadczenie usług gwarancyjnych (w tym aktualizacja wersji do najbardziej aktualnej),
 • Szkolenie dla użytkowników i administratorów,
 • Automatyczne wstrzymywanie wydawania biletów w przypadku, gdy algorytm oszacuje, że czas obsługi klientów wykracza poza czas pracy urzędu,
 • Podpięcie i konfigurację do systemu kolejkowego dowolnej ilości biletomatów, wyświetlaczy, komputerów obsługujących.

Możliwość rejestracji petenta

 • Biuro obsługi,
 • Infokiosk,
 • Internet.

Moduły iS Queue

 • Moduł rezerwacji wizyty internetowej,
 • Moduł zarządzania i obsługi,
 • Moduł wyświetlacza,
 • Moduł biletomatu,
 • Serwer.
SYSTEM ZARZĄDZANIA KOLEJKĄ

Oprogramowanie zapewnia

 • Możliwość wywoływania głosowego przy zastosowaniu głośników w wyświetlaczach,
 • Automatyczne limitowanie ilości wydawanych na bieżąco biletów w zależności od ilości zarejestrowanych wizyt,
 • Możliwość umieszczania aktualizowanej na bieżąco informacji o stanie kolejek na stronie serwisu internetowego urzędu,
 • Automatyczne wstrzymywanie wydawania biletów w przypadku, gdy algorytm oszacuje, że czas obsługi klientów wykracza poza czas pracy urzędu,
 • Podpięcie i konfigurację do systemu kolejkowego dowolnej ilości biletomatów, wyświetlaczy, komputerów obsługujących.