Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki

iS Vote / System do zarządzania obradami

System do zarządzania obradami rady Gminy, Miasta, Powiatu. System składający się z modułów: Biuro Rady, Radni, Przewodniczący.

Radni

Każdy Radny ma dostęp do nowych i archiwalnych dokumentów udostępnianych przez Biuro Rady. Dzięki połączeniu on-line, informację trafiają do Radnego w czasie rzeczywistym. Każdy Radny ma również możliwość zgłoszenia do Biura Rady swoich uwag na temat ich przebiegu, omawianych spraw, a także wysłać dodatkowe dokumenty, które mogłyby być poruszone podczas obrad. W trakcie Radny ma możliwość głosowania, oraz poproszenia Przewodniczącego o zabranie głosu w omawianej sprawie.

Biuro Rady

Moduł pozwala na wysłanie zaproszeń , planu obrad oraz udostępnianie radnym dokumentacji, która omawiana będzie podczas najbliższego posiedzenia Rady. Osoba obsługująca Biuro Rady ma możliwość tworzenia grup odbiorców i decydowaniu o tym jakie informacje trafiają do poszczególnych osób. Po udostępnieniu informacji pojawiają się one bezpośrednio na urządzeniach członków Rady.

Przewodniczący

Rozszerzenie modułu Radnego, dedykowane dla Przewodniczącego Rady, pozwalający na organizację przebiegu całego posiedzenia. Wszystkie działania wyświetlane są na ekranie projektora, dzięki czemu są widoczne dla pozostałych uczestników. Przewodniczący zarządza porządkiem obrad, czuwa nad przebiegiem dyskusji, oraz głosowania.

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA OBRADAMI

Dla Biura Rady

 • Intuicyjny kreator obrad,
 • Automatyczne generowanie imiennych zaproszeń,
 • Automatyczne tworzenie dokumentacji po obradach,
 • Rozdysponowanie materiałów,
 • Repozytorium (materiałów, protokołów, uchwał, obrad),
 • Powiadamianie (SMS, e-mail).
SYSTEM DO ZARZĄDZANIA OBRADAMI

Dla Radnych

 • Moduł przewodniczącego do prowadzenia porządku obrad,
 • Moduł głosowania,
 • Interpelacje,
 • Moduł dyskusji,
 • Dostęp do repozytorium (archiwalne obrady, uchwały, materiały).
SYSTEM DO ZARZĄDZANIA OBRADAMI

Dla Obywateli

 • Konsultacje społeczne (np. budżet obywatelski),
 • Możliwość rozbudowy o Streaming Video z sesji dla mieszkańców.