Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki

iS Queue / Systemy do zarządzania obsługą studenta

Nowe podejście w zarządzaniu kolejką. System zarządzania wizytami, który sprawnie i wygodnie przeprowadzi studentów przez cały proces obsługi.

SYSTEM ZARZĄDZANIA KOLEJKĄ
Najważniejsze funkcjonalności

System umożliwia studentowi w prosty sposób wybrać temat sprawy do załatwienia i zarejestrowanie terminu wizyty,
Oprogramowanie umożliwia rozróżnienie rodzajów spraw wraz z możliwością rozróżnienia czasu ich obsługi,
Internetowa rejestracja wizyty przez studenta odbywa się z wykorzystaniem kalendarza - wybór dostępnej daty i dostępnej godziny,
Oprogramowanie automatycznie generuje i wysyła potwierdzenia rezerwacji wizyty studenta na telefon komórkowy (SMS) oraz adres e-mail,
Możliwość przekazywania studenta ze stanowiska do stanowiska bez konieczności wybierania nowego numeru sprawy,
System "uczy się" ile trwa dana sprawa i dostosowuje czas wizyty następnej,
System automatycznie przekierowuje studenta do stanowiska z najmniejszą liczbą oczekujących.
SYSTEM ZARZĄDZANIA KOLEJKĄ
Każdemu klientowi zapewniamy

Wdrożenie Systemu iS Queue w miejscu wskazanym przez klienta,
Wsparcie systemu iSQueue, obejmujące świadczenie usług gwarancyjnych (w tym aktualizacja wersji do najbardziej aktualnej),
Szkolenie dla użytkowników i administratorów,
Automatyczne wstrzymywanie wydawania biletów w przypadku, gdy algorytm oszacuje, że czas obsługi studentów wykracza poza czas pracy uczelni,
Podpięcie i konfigurację do systemu kolejkowego dowolnej ilości biletomatów, wyświetlaczy, komputerów obsługujących.
Możliwość rejestracji studenta
Biuro obsługi,
Infokiosk,
Internet.

Moduły iS Queue
Moduł rezerwacji wizyty internetowej,
Moduł zarządzania i obsługi,
Moduł wyświetlacza,
Moduł biletomatu,
Serwer.
SYSTEM ZARZĄDZANIA KOLEJKĄ
Oprogramowanie zapewnia

Możliwość wywoływania głosowego przy zastosowaniu głośników w wyświetlaczach,
Automatyczne limitowanie ilości wydawanych na bieżąco biletów w zależności od ilości zarejestrowanych wizyt,
Możliwość umieszczania aktualizowanej na bieżąco informacji o stanie kolejek na stronie serwisu internetowego uczelni,
Automatyczne wstrzymywanie wydawania biletów w przypadku, gdy algorytm oszacuje, że czas obsługi studentów wykracza poza czas pracy uczelni,
Podpięcie i konfigurację do systemu kolejkowego dowolnej ilości biletomatów, wyświetlaczy, komputerów obsługujących.